Inici >> Recomanacions d'ús per a cordes

Recomanacions d'ús per a cordes

 

T'oferim des Korda's per a un millor ús i manteniment de les teves cordes una sèrie de recomanacions bàsiques. 

 

VIDA ÚTIL

La vida d'una corda és molt variable. Depèn de la freqüència d'utilització i de la cura que es tingui amb ella durant la mateixa.

Una corda no ho suporta tot i en qualsevol moment pot patir un desperfecte que ens obligui a retirar-la, bé sigui per la utilització (dues cordes fregant entre si en un mosquetó, instal·lar sense mosquetó, descens a tota velocitat ...) o bé per mala sort (la caiguda d'una pedra).

Una corda pot patir desperfectes imperceptibles a simple vista. Procurem estar sempre presents en la seva utilització o només deixar-la a persones amb la formació adequada.

L'aplicació de càrregues, el contacte amb elements metàl·lics, el fregament amb la roca, són factors que deterioren progressivament la corda.

Les cordes, per les propietats de les fibres sintètiques amb què estan construïdes perden propietats al llarg del temps encara que estiguin correctament emmagatzemades.

El temps d'emmagatzematge d'una corda, abans d'utilitzar-la, no hauria de ser superior a 4 o 5 anys.

Una corda ha de retirar entre els 10 o 12 anys a partir de la data de fabricació encara que pràcticament no s'hagi utilitzat i aparentment tingui bon aspecte.

Cal mantenir allunyades les cordes de productes químics com àcids, olis, gasolina ...

En cas de contacte de la corda amb algun element sospitós, consultar amb el fabricant.

 

ÚS

- La corda és preferible transportar en una bossa abans que plegada a l'exterior de la motxilla. Així estarà protegida de la brutícia, la llum del sol i disminuirà l'arrissat.

- Evitar fer treball sota tensió o recuperar la corda quan algun punt d'aquesta estigui en contacte amb arestes, bé siguin metàl·liques o rocoses, o superfícies rugoses.

- En el ràpel evitar velocitats excessives. Això pot provocar fusions a la funda de la corda, ja que es generen temperatures elevades en les superfícies metàl·liques en contacte amb la corda. Tenir especial cura amb aparells amb politges d'acer inoxidable, ja que aquest material transmet pitjor la calor, de manera que el problema s'accent. Utilitzar aparells descensors homologats per a tal fi i fer-ho amb les tècniques adequades.

- Abans i després de cada utilització cal revisar la corda visual i tàctilment. Cal passar entre la mà per comprovar que no tingui cap discontinuïtat. Examinar tota la corda fent braçades de mig metre aproximadament amb la qual intentarem conformar una circumferència; la corda s’ha de disposar suament sense punts angulosos. La camisa ha d'estar en bon estat sense fibres trencades (flors). Aquesta operació ha de ser realitzada meticulosament cada vegada que s'utilitza. S'ha de substituir immediatament la corda si es dubta de la seva seguretat.

 

MANTENIMIENT

- Si la corda està moderadament bruta es pot netejar, raspallant amb cura en sec, amb un raspall sintètic de truges suaus. Si la brutícia és més acusada s'ha de rentar amb aigua freda i detergent neutre, el millor és manualment amb un raspall sintètic. Si es fa amb rentadora, menys recomanable, evitar centrifugar ja que augmentaria encara més l'arrissat que normalment provoca en la corda aquesta operació.

Qualsevol altre mètode de neteja està prohibit pel fabricant.

- Si la corda està mullada bé sigui per rentat o per qualsevol altre motiu, ha d'assecar tendiéndola a l'ombra, no assecar amb calor o al sol. Guardar la corda en un lloc fresc, sec i protegit de la llum solar.

¡Si t'agrada, comparteix!